Författare: Sarah Nordin

Vad du behöver veta om att besöka tandläkaren i Sverige

Om du planerar att besöka tandläkaren i Sverige finns det några saker du behöver veta. Det första du bör tänka på är att det inte finns några lagstadgade krav för att besöka en tandläkare i Sverige. Alla tandläkare i Sverige måste dock ha en licens från Socialstyrelsen. För att få denna licens måste tandläkaren uppfylla […]

Sveriges hundägare ska vara uppmärksamma: Straff för att lämna sin hund ensam hemma

Om du är hundägare i Sverige bör du vara medveten om landets nya djurskyddslagar. Från och med den 1 mars 2018 kan hundägare bötfällas med upp till 5 000 kronor om de lämnar sin hund ensam hemma i mer än 12 timmar. Den nya lagen är ett försök att slå ner på djurplågeri och se […]

Körkort för lastbil i Sverige: Krav på läkarintyg

Om du vill köra lastbil i Sverige måste du ha ett giltigt lastbilskörkort. Förutom att du måste klara de relevanta trafikreglerna och kunskapsproven måste du också uppvisa ett läkarintyg som visar att du inte har några sjukdomar eller tillstånd som kan påverka din körförmåga negativt. Ett körkort för lastbil beviljas därför endast efter en godkänd […]

Lär dig mer om tillitsbaserat ledarskap

Vi arbetar idag även i lösningar som kommer att kräva ett annat typ av ledarskap än förut och den bygger på en annan typ av tillit och acceptans. Då många har gått från att arbete helt på plats, till heltids distansarbete, för att nu arbeta mer under olika former av hybridlösningar. Därför förväntas det allt […]

Fördjupa dig inom entreprenadjuridiken

Har du utfört flera olika entreprenadsutbildningar som Bas-P och Bas-U och söker nu en grundläggande eller fördjupande del i entreprenadsjuridiken då kan företaget Kravkompetens.com hjälpa dig vidare. Du kanske i din roll som arbetsledare eller chef känner att det är dags att gå en repetitionskurs eller så är du helt ny ledare eller chef. Du […]

Behöver du ett bygglov för ditt renoveringsprojekt?

Om du planerar att renovera din fastighet är det viktigt att veta om du behöver ett bygglov. I de flesta fall är svaret ja – du behöver ett bygglov innan du påbörjar något byggnads- eller renoveringsarbete. Ett bygglov är ett dokument som ger tillstånd att påbörja byggandet av ett visst projekt och garanterar att alla […]

Hyresjuridik för bostäder

Det juridiska området i sig kan ibland vara svårtolkat och aningens svårt att reda ut, hyres juridiken likaså. Lagstiftningen kring området är en så kallad tvingande lag till hyresgästens förmån. Genom att har kännedom om innehållet i hyreslagen kan hyresgäster och hyresvärdar så riskerar inte parterna att avtal inte blir ogiltiga vid olika situationer som […]

Guide till säkrare laboratorier

Laboratoriesäkerhet är viktigt eftersom det förhindrar labbförvärvade infektioner och skador. Arbetet i ett laboratorium är mycket annorlunda än arbetet på ett sjukhus. Laboratoriepersonal utsätts för många farliga kemikalier som kan orsaka hud- och ögonirritation, andningsproblem eller cancer. Laboratoriesäkerhetsrutiner och säkerhetstips kan bidra till att minska risken för olyckor. Laboratorieanställda måste följa strikta rutiner när de […]

Hur blir man en giltig säkerhetsrådgivare?

Företag som överlämnar farligt gods till andra för transport eller transport av farligt gods (inklusive lastning och lossning) måste ha en säkerhetskonsult eller flera säkerhetskonsulter. Säkerhetskonsulten ska, under ledningens ansvar, se till att farligt gods skickas och transporteras under bästa möjliga säkerhetsförhållanden. Säkerhetskonsulter bör vara ett verktyg för företagsledare för att uppnå en hög grad […]

Jalusier för din säkerhet

Rulljalusier och andra typer av jalusier hjälper dig att stänga, skydda och förhindra att damm tränger in i ditt rum. Det ingår alltmer som en viktig del av medvetet säkerhetstänkande. I enlighet med kraven kan rullgardinen ha eller inte ha god transparens. Rullgardiner är bättre att stänga eller skydda än galler eftersom de inte kan […]

Rulla till toppen