Effektiv brandtätning av dina fastigheter

Brandtätning och brandskyddsmålning av din fastighet

Har du en eller flera fastigheter där brandskyddet behöver ses över med brandtätning eller brandskyddsmålning? Brand är ett allvarligt problem som kan orsaka stora skador på din egendom och äger du en fastighet, så kan du med enkla medel som att brandskyddsmåla och på så sätt skapa bättre förutsättningar, ifall detta skulle hända.

Bygger du ett eget hus så kan det även vara bra att tidigt se över så att du får det bästa brandskyddet på marknaden. Vi har idag gått ifrån byggnadstekniker som gav helt täta konstruktioner och idag använder vi allt oftare fasader som har luftspalter för att vinna andra typer av byggfördelar.

Det är då väldigt lätt att glömma, att just detta kan skapa en ökad risk för brandens möjligheter för spridning. Det gäller därför man förebygger detta med antingen en brandskyddstätning eller en brandskyddsmålning.

Genom det ökar vikten av att vidta nödvändiga åtgärder för att på ett sätt försegla din egendom och förhindra att branden sprider sig. Brand och rök sprider sig enklare genom öppna ytor, som håltagningar och övriga springor i fastigheten.

Därför behövs det ibland även fogas med det som kallas mjukfog, benämns ibland som fogning, men även om detta är utfört så kan det behövas utföras en brandfogning och brandtätning i vissa fall. Framförallt om det är prefabfogat eller om prefabelementen har blivit brandtätade med någon form av brandtätning innan detta. Befinner du dig i Stockholm, Göteborg, Kristianstad och Malmö, då kan exempelvis företaget Svenska Fog hjälpa dig vidare.

En brand är en skrämmande händelse för alla inblandade. Den kan förstöra ditt hem eller dina hyresgästers hem och alla dina ägodelar på bara några minuter. Driver du ett företag så kan detta även skapa ovisshet både för dig själv och dina anställda. För att skydda dig själv och din familj från den förödelse som en brand kan orsaka är det viktigt att vidta nödvändiga åtgärder för att ordentligt brandskyddstäta ditt hem eller fastighet mot brand.

Dessutom är det viktigt att se till att alla dina dörrar och fönster är stängda när du inte är hemma. Detta bidrar till att förhindra att värmen och lågorna sprider sig till andra delar av huset. Om du har en öppen spis ska du se till att skorstenen är stängd när den inte används. På så sätt förhindrar du att gnistor flyger ut ur kaminen och startar en brand någon annanstans i huset. Det är även viktigt att ha en plan i händelse av en brand.

Vem bär det juridiska ansvaret för att brandskyddet är uppdaterat

Fastighetsägare har ett ansvaret för att arbeta systematiskt med brandskydd. Detta betyder att fastighetsägaren behöver samordna det systematiska brandskyddsarbetet. För att säkerställa att fastigheten är brandsäker är det viktigt att följa de lagar och regler som gäller så att det i möjligaste mån kan förhindra en olycka. Anlitar du en expert på området som kan mjukfogning och brandskyddstätningar av olika slag så kommer du skapa bättre förutsättningar och en bättre grund för ditt systematiska brandskyddsarbete.

Brandtätning är processen att täta ditt hem för att förhindra spridning av brand. Det finns ett antal saker du kan göra för att försegla ditt hem mot brand, bland annat installera brandsäkra dörrar och fönster. Du bör även använda brandsäkra material i din konstruktion och installera rökdetektorer och brandvarnare som är kopplade till en centralenhet och som på så sätt kan larma i tidigt skede.

Effektiv brandtätning av dina fastigheter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen