Juridiksnack

RiVe Juridiska Byrå – Rättigheter för arbetssökande

Rive Juridiska byrå hjälper dig ifall du har blivit utsatt för diskriminering på din arbetsplats eller via rekryteringen. RiVes arbetsrättsjurister hanterar den här typen av fall dagligen och har därmed lång erfarenhet inom detta område.

En arbetssökande har rätt att få ta del av på de grunder som anställningen eller urvalet gjordes på. Arbetsgivaren har en skyldighet att lämna ut en skriftlig uppgift om den valda kandidatens utbildning, arbetslivserfarenhet, samt andra meriter som denne person har. Ifall arbetsgivaren skulle vägra att lämna ut dessa uppgifter kan det vara ett tecken på att det skett en diskriminering.

Den 1:a Januari 2009 trädde diskrimineringslagen i kraft. Diskrimineringslagens syfte är att ge samma rättigheter och möjligheter för alla. Lagen omfattar inte bara de anställda på arbetsplatsen, utan även de som är arbetssökande. På arbetsplatsen eller i rekryteringen får det ej förekomma någon form av diskriminering. I rekryteringsprocessen får arbetsgivaren endast värdera en sökande efter utbildning, personlig lämplighet eller arbetslivserfarenhet. Arbetsgivaren får under inga omständigheter värdera en arbetssökande efter ålder, kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning.

Det finns vissa skillnader mellan privat och offentlig sektor. Inom den offentliga sektorn är arbetsgivaren skyldig att fatta beslut på sakliga grunder som exempelvis skicklighet och förtjänst. Inom den privata sektorn gäller fri anställningsrätt som innebär att arbetsgivaren har rätt att själv få avgöra vem som anställs.

Har du blivit utsatt för diskriminering? Kontakta RiVe!

RiVe Juridiska Byrå – Rättigheter för arbetssökande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen