En kort översikt över kameraövervakningslagarna i Sverige

I Sverige är den lag som reglerar kameraövervakning personuppgiftslagen (PUL). PUL gäller för både privatpersoner och företag. Huvudsyftet med PDA är att skydda enskildas integritet när det gäller behandling av personuppgifter.

Kameraövervakning är endast tillåten om den är nödvändig för ett legitimt syfte och om det finns en balans mellan behovet av övervakningen och intrånget i den enskildes privatliv. Kameraövervakning kan till exempel vara nödvändig av säkerhetsskäl på en offentlig plats. Övervakningen måste dock begränsas till vad som är nödvändigt för att uppnå det legitima syftet, och bilderna måste raderas när de inte längre behövs.

När det gäller kameraövervakning finns det några viktiga skillnader mellan vad som gäller för privatpersoner och vad som gäller för företag.

För privatpersoner är kameraövervakning endast tillåten under två specifika omständigheter:

  • Om det är nödvändigt för att skydda ditt hem eller din egendom från brott, eller
  • Om du har anledning att tro att någon har begått ett brott på din egendom

Om du planerar att använda övervakningskameror i något av dessa syften finns det några saker du måste tänka på. För det första måste du informera alla som kommer att filmas av kameran om att de blir inspelade. För det andra måste du vidta åtgärder för att se till att allt material som innehåller känsliga personuppgifter (t.ex. bilder på människors ansikten) döljs. Slutligen måste du lagra materialet på en säker plats där endast behöriga personer har tillgång till det

För företag är kameraövervakning endast tillåten om den är nödvändig för något av följande syften:

  • För att skydda maskiner, byggnader eller andra affärslokaler från brott
  • För att skydda personer som arbetar i affärslokalerna från brott, eller
  • För trafiksäkerhet

Om du planerar att använda kameraövervakning för något av dessa ändamål måste du, precis som för privatpersoner, vidta åtgärder för att se till att allt material som innehåller känsliga personuppgifter döljs och att materialet lagras på en säker plats där endast behöriga personer har tillgång till det. Dessutom måste ni ha en särskild policy som reglerar användningen av kameramaterial och som på begäran måste göras tillgänglig för anställda och andra relevanta personer.

I Sverige är den lag som reglerar kameraövervakning personuppgiftslagen (PUL). Lagen gäller för både privatpersoner och företag och har som huvudsyfte att skydda den enskildes integritet i samband med behandling av personuppgifter. Det finns dock vissa skillnader mellan vad privatpersoner kan göra och vad företag kan göra. Generellt sett kan privatpersoner övervaka sin egen egendom, medan företag har lite mer eftergivenhet. Det finns dock undantag som nämns ovan, t.ex. trafiksäkerhet och vissa affärsverksamheter där övervakning kan vara nödvändig. Så länge man är noga med att skydda den enskildes privatliv och ägnar särskild uppmärksamhet åt säkerhetsåtgärder kan videoövervakning användas utan att man råkar ut för rättsliga problem.

En kort översikt över kameraövervakningslagarna i Sverige

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen