Juridik

juridik

Vad vi än gör och var vi än befinner oss så finns det regler och lagar omkring oss som hjälper till att ordna och styra upp vårt samhälle. Utan dessa regler skulle samhället helt enkelt inte fungera. Juridik handlar just om att lära sig om rättsreglerna som finns i samhället och hur de ska tillämpas, och sådan kunskap kan vara bra att ha även om man inte vill bli jurist eller liknande.

Juridik är uppdelat i flera olika områden och förgreningar eftersom det finns så många olika situationer där juridiken kan blandas in. Det finns bland annat områden som arbetsrätt, finansrätt, familjerätt, folkrätt, medicinsk rätt, fastighetsrätt, och många fler. Man delar även upp dessa områden i två större huvudgrupper som man kallar för offentlig rätt och civilrätt. I offentlig rätt ingår de områden som för det mesta reglerar förhållandet mellan enskilda personer och det allmänna, som t.ex miljörätt, folkrätt och havsrätt. I civilrätt ingår de områden som för det mesta reglerar förhållandet mellan privata rättssubjekt som t.ex familjerätt, avtalsrätt och fastighetsrätt. Det vetenskapliga studiet av dessa ämnen kallas för rättsvetenskap, vilket helt enkelt är teorin och filosofin om rätt.

En person som har tagit juristexamen och som arbetar med juridik kallas för jurist, men man kan också kallas för advokat om man har tagit de steg som krävs för att man ska få ha den titeln (som är skyddad i lag). Det ställs höga krav på de som vill bli jurister eller advokater, och du kan läsa mer om utbildningen här.

Rulla till toppen