Att tänka på vid en vårdnadstvist

Separationer och vårdnadstvister är relativt vanligt i Sverige då ungefär en fjärdedel av barn under 18 år har idag föräldrar som inte bor under samma tak. I Sverige handlar detta om c:a 60 000 barn som berörs av separationer mellan sina föräldrar varje år. Av dessa separationer leder ungefär 7000 fall till avgjorda mål i vårdnadstvister. Huvudregeln i en vårdnadstvist (enligt föräldrabalken) är att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad, men i de flesta fall leder en vårdnadstvist till ensam vårdnad över barnet.

Vad ska man tänka på innan man inleder en vårdnadstvist?

Innan det blir aktuellt med en vårdnadstvist är det bästa att försöka komma överens med den andra föräldern genom den kommunala instansen Familjerätten. Familjerätten kan hjälpa föräldrar med samtal kring boende, vårdnad och umgänge. Utgångspunkten när det kommer till vårdnad, umgänge och boende är att barnets bästa ska vara i centrum. Vad barnets bästa är finns det ingen mall för, utan det görs en bedömning i varje enskilt fall.

Huvudförhandlingen i en vårdnadstvist

Om det inte är möjligt att komma överens om barnets vårdnad, umgänge och boende är det dags att inleda tvisten. Detta sker genom en stämningsansökan som skickas till tingsrätten. I ansökan tas tas grunden för stämningen upp och den andre föräldern får då en möjlighet att svara på det som angivits i stämningsansökan. Om en överenskommelse heller inte är möjlig i detta skede kommer tingsrätten att boka in en dag för rättegång. Vid rättegången är det viktigt att ha bra bevis som styrker dina påstående i vårdnadstvisten. Skulle du anse att den andra föräldern är olämplig bör detta kunna styrkas med mer än dina ord. Vittnen som kan intyga den andre föräldern olämplighet kan exempelvis vara en bra bevisning. Ifall den andre föräldern ljuger om både dig och din lämplighet som förälder är det en god idé att hålla dig lugn och bemöta felaktiga påståenden på ett sakligt och metodiskt sätt. Detta kan vara en bra taktik för att ge rätten en god bild av dig.

Att tänka på vid en vårdnadstvist

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen