Hur blir man en giltig säkerhetsrådgivare?

Företag som överlämnar farligt gods till andra för transport eller transport av farligt gods (inklusive lastning och lossning) måste ha en säkerhetskonsult eller flera säkerhetskonsulter. Säkerhetskonsulten ska, under ledningens ansvar, se till att farligt gods skickas och transporteras under bästa möjliga säkerhetsförhållanden.

Säkerhetskonsulter bör vara ett verktyg för företagsledare för att uppnå en hög grad av säkerhet vid transport av farligt gods, inklusive att säkerställa att reglerna för transport av farligt gods följs. Säkerhetskonsultens uppgifter och uppgifter kan utföras av en företagschef eller en eller flera anställda.

Dessa uppgifter kan också utföras av säkerhetskonsulter som inte ingår i verksamheten. Det är viktigt att säkerhetskonsulter förstår verksamheten för att kunna fastställa lämpliga procedurer och instruktioner, rapportera om olyckor och olyckor som har inträffat och utarbeta årliga rapporter om transport av farligt gods.

Syftet med kravet på att ha en eller flera säkerhetsrådgivare är att säkerhetskonsulten förser operatören med säkerhetsexpertis och därigenom ökar säkerheten för lasten.

Arbetsuppgifterna för en säkerhetskonsult kan utföras av en företagschef eller anställd. Ett annat alternativ är att anställa någon utanför för uppgiften. En säkerhetskonsult kan dock inte undantas. Detta är en fråga som måste avgöras från fall till fall, beroende på vem som gör vad och hur mycket företaget är involverat i sjöfarten.

Hur blir man en giltig säkerhetsrådgivare?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen