Hyresjuridik för bostäder

Hyresjuridik för bostäder

Det juridiska området i sig kan ibland vara svårtolkat och aningens svårt att reda ut, hyres juridiken likaså. Lagstiftningen kring området är en så kallad tvingande lag till hyresgästens förmån. Genom att har kännedom om innehållet i hyreslagen kan hyresgäster och hyresvärdar så riskerar inte parterna att avtal inte blir ogiltiga vid olika situationer som annars kan skapa både praktiska problem men även orsaka ekonomisk skada. 
För att snabbare ta till dig kunskaperna av detta så finns det kurser hos utbildningsföretaget FA kurs och mer specifikt rekommenderas denna kurs hyresjuridik för bostäder och är en grundutbildning som ger dig redskapen att förebygga det vanligaste riskerna för missförstånd. Själva kursen gäller både för bostad och lokaler och är därför uppdelad i två dagar. Kursen kommer gå igenom avtalstecknandet, hyressättning, hantering av brister och skador, nedsättning av hyra, upplåtelse i andra hand, byte, överlåtelse, konkurs, villkorsändring, avflyttning, besittningsskydd, hyresnämndsprocess och flertalet andra delar.

Hyresjuridik för bostäder

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen