Lär dig mer om tillitsbaserat ledarskap

Kurser i jämställdhet och tillitsbaserat ledarskap

Vi arbetar idag även i lösningar som kommer att kräva ett annat typ av ledarskap än förut och den bygger på en annan typ av tillit och acceptans. Då många har gått från att arbete helt på plats, till heltids distansarbete, för att nu arbeta mer under olika former av hybridlösningar. Därför förväntas det allt oftare att en grupp som helhet levererar in resultat till en ledare eller chef. Detta gäller även i flera andra situationer där det nu ställs andra krav på att kunna hantera mycket på distans, som exempelvis inledande intervjuer och medarbetarsamtal.

Söker din firma mer utökade kunskaper inom ledarskap av olika former som i hur grupper och ledare kan utvecklas. Kanske behöver ni fylla på insikter inom THE, The Human Element som handlar om självinsikt och mänskliga relationer. Du lär dig där om hur människor reagerar ihop med andra. Vilket kan detta vara en bra väg till att lära känna det mänskliga beteendet lite mer på djupet.

Lär dig mer om hur du kan utvecklas inom grupp- och ledarskapsfrågor

Just det mänskliga beteendet är ett väldigt spännande område att utforska vidare och fördjupa sig inom och detta kan du göra genom att gå en kurs hos exempelvis CoreCode. På så sätt kommer du få många spännande insikter i hur både du och andra agerar när det kommer till gruppdynamik och ledarskap vilket har blivit viktigt inom många organisationer idag.

Lär dig mer om jämställd genus och ledarskap samt tillitsbaserat ledarskap

Kurser inom förändringsledning och utvecklingskurser för grupp och ledarkompetenser är alla viktiga för att ge möjlighet att skapa bättre organisationer och som komplement till detta så finns det även JGL kurser som handlar om Jämställdhet Genus och Ledarskap som har blivit allt viktigare att lära sig mer om. På så sätt går det att skapa organisationer som utvecklas och är hälsosamma ur väldigt många aspekter.

Genom att utföra en kurs inom exempel Interkulturell kommunikation så kan du få coachning i hur du bäst kan hantera kommunikationen i din organisation ur ett kulturellt perspektiv. Det finns olika typer av kurser som FS kurser, som är kurser i Förtroendefullt Samarbete som är ett tillitsbaserat ledarskap. Men det finns även kurser inom UL som står för Utvecklande ledarskap. Kurser inom IL står för det mer Indirekta Ledarskapet. Att vara i en grupp eller att ha rollen som ledare skapar ofta ett ökat krav på att du som ledare behöver vara mer dynamisk.

Lär dig mer om tillitsbaserat ledarskap

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen